saklamak

Saklamak

Materiallaryň gowy bolmagyny üpjün etmek üçin talap ediş düzgünleri berjaý edilmelidir.

Materiallaryň gowy bolmagyny üpjün etmek üçin talap ediş düzgünleri berjaý edilmelidir. Ussahanada temperaturany, çyglylygy, howa üpjünçiliginiň tizligini we ş.m. gözegçilik etmek üçin kondisioner yzygiderli temperatura gözegçilik ulgamy bar.

storage
storage

Barlag

Önümler çykmazdan ozal üns bilen barlanar.

storage
storage
storage
storage
storage

Gaplamak

Adaty eksport gaplamasy harytlaryň daşalýan wagtynda howpsuzlygyny üpjün edýär.

storage
storage
storage
storage

Habaryňyzy goýuň